Home Diensten Fotogalerij Reglement Tarieven Stichting Contact

Tarieven

 

De tarieven van de Algemene Begraafplaats Hoge Rijndijk te Zoeterwoude zijn geldig tot en met 31 december 2021.

(alle bedragen luiden in euro en worden periodiek aangepast).

 

Koop van rechten voor een eigen graf (zonder bijzetting):
1. een eigen graf geeft een eenmalig 20 jaar durend recht, na de laatste bijzetting: € 3.600
2. bijdrage in het algemeen onderhoud voor deze periode van 20 jaar: € 600
3. verlenging van dat recht voor een periode van 10 jaar: € 1.800
4. bijdrage in het algemeen onderhoud voor deze periode: € 300

Bijzetting in een eigen graf:
5. het recht van gebruik na iedere bijzetting voor een periode van 20 jaar: € 1.200
6. bijdrage in het algemeen onderhoud voor deze periode van 20 jaar:
(waarin begrepen de kosten van opnemen / herplaatsen van een grafsteen. Deze post vervalt als binnen vijf jaar na aanschaf een bijzetting plaats vindt)
€ 750
7. verlenging van dat recht voor een periode van 10 jaar, per overledene: € 600

Bijzetting in een algemeen graf:
8. een algemeen graf geeft een eenmalig 15 jaar durend recht: € 900
9. bijdrage in het algemeen onderhoud voor deze periode van 15 jaar: € 450
10 . verlenging van dat recht voor een periode van 10 jaar:
(waarin tevens begrepen: bijdrage in het algemeen onderhoud, kosten voor herbegraving, de beenderenkist en het verplaatsen van een grafsteen)
€ 1.150

Bijzetting in de urnenmuur:
11. bijzetting in de urnenmuur geeft een eenmalig 10 jaar durend recht: € 500
12. bijdrage in het algemeen onderhoud voor deze periode van 10 jaar: € 250
13. kosten van de afdeksteen (zonder bewerking) € 225
14. verlenging van dat recht met een nieuwe periode van 10 jaar:
(waarin begrepen een bijdrage in het algemeen onderhoud)
€ 750

Toeslag:
15. bij een begraving op zaterdag of na 16.00 uur, geldt een toeslag van: € 300

Administratie- en beheerskosten:
16. bij elke factuur is de bijdrage in de administratie- en beheerskosten: € 50

Afwijkingen:
17. in onderling overleg is een afwijking van bovenstaande bespreekbaar.